Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2021 година

Публикувано на: 16.08.2021 - 11:00

През второто тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 5.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.7%.

Прессъобщение
Статистическа област