Премини към основното съдържание

1 юни - Международен ден на детето

Публикувано на: 31.05.2021 - 15:00

Идеята за детския празник се ражда през 1925 г. на Световната конференция в Женева, посветена на благосъстоянието на децата.

Като Международен ден за защита на децата е учреден през 1949 г. от Съвета на Международната демократична федерация на жените, а от 1950 г. се чества официално в 51 държави.

През 2012 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обявява първи юни и за Световен ден на родителите като признание на ролята им за благосъстоянието на децата и спазването на техните права.