Премини към основното съдържание

НСИ започна работа по проект „Иновативни инструменти и източници за изследвания, базирани на дневник - наблюдение на домакинските бюджети и бюджет на времето - тестване и поддръжка“

Публикувано на: 28.04.2021 - 11:00

През април 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Иновативни инструменти и източници за изследвания, базирани на дневник - наблюдение на домакинските бюджети и бюджет на времето - тестване и поддръжка“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия
№ 101034162 - 2020-BG-INNOV.

Проектът ще обхване само изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“. Целта е да се подпомогне по-нататъшното модернизиране на събирането и обработката на данни за изследването чрез тестване и разработване на инструменти, допълнения и модули, които да подпомогнат споделянето на решения на европейско ниво. Необходимо е да се внедри тестово електронно приложение, да се провери функционалността и пригодността му към нуждите на изследването в нашата страна и да се разработят допълнения и модули при необходимост. За изпълнението на целите на проекта са предвидени следните дейности:

  • Проучване на разработените приложения от други страни, избор на тестово
    уебприложение, осъществяване на контакт със собственика на системата и проучване на необходимите действия за внедряване, поддържане и тестване на модела;
  • Анализ на пригодността на приложението спрямо нуждите на изследването на национално ниво и методологически и програмни допълнения, ако е необходимо;
  • Създаване на тестова документация за приложението и инструкции за ползване на системата;
  • Обучение на отговорници и анкетьори, провеждане на теренна работа и събиране на данни чрез уебприложението, контрол и наблюдение;
  • Анализ на резултатите от тестването на приложението на терен - трудности, възникнали проблеми и възможни решения.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са модернизиране на начина на събиране и обработка на данни чрез внедряване на електронно приложение и последващо разработване на нови допълнения и модули, както и намаляване на тежестта за респондентите и анкетьорите.

Проектът е с продължителност 14 месеца и ще приключи през май 2022 година.