Премини към основното съдържание

През март 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“

Публикувано на: 19.04.2021 - 14:15

През март 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101023440 - 2020-BG-CEPCW.

Общата цел на проекта е да се съсредоточи върху рационализирането на националната система за събиране на данни за опаковките (по-специално тънки пластмасови торбички) и отпадъци от строителство и разрушаване. Конкретните цели са: проучване на нови методически материали; идентифициране на възможни нови източници на информация; получаване на данни за количествата генерирани и третирани отпадъци; подобряване на качеството на данните, докладвани съгласно законодателството на ЕС; осигуряване на по-точна статистическа информация за показателите за кръгова икономика; разработване на методология за експериментално отчитане на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване.

Дейностите по проекта включват: подобряване на наличността и качеството на данните за отпадъците от опаковки чрез подобряване и разширяване на методологичната система за събиране на данни за генерираните пластмасови опаковки; подобряване на наличността и качеството на данните на статистиката на строителните отпадъци чрез увеличаване на обхвата на проучването с административни/статистически данни; развитие на експериментални сметки за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване съгласно Регламент № 691/2011.

Очакваните резултати са: подобряване на качеството на показателите за кръгова икономика; подобряване на статистиката за опаковките (включително тънките пластмасови торбички) и строителните отпадъци; разработване на експериментални сметки за строителните отпадъци.

Ползите от проекта ще бъдат: осигуряване на съпоставимост между използваните в страната методи за събиране и анализ на данните за отпадъците съгласно методологиите на Европейската статистическа система и държавите - членки на ЕС; осигуряване на ценен принос за оценка и разработване на политиките на ЕС за статистиката на отпадъците, включително експериментални сметки за строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване по Регламент № 691/2011.

Проектът е с продължителност 18 месеца и ще приключи през август 2022 година.