Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2020 година

Публикувано на: 15.03.2021 - 11:00

През 2020 г. коефициентът на безработица е 5.1% и се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.4% и намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Прессъобщение
Статистическа област