Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през 2020 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.02.2021 - 11:00

През 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.3% в сравнение с 2019 г. и е в размер на 18 686.2 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 10.2% и е на стойност 23 118.5 млн. лева.

През 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 54 450.2 млн. лв., което е с 6.9% по-малко в сравнение с предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 59 652.4 млн. лв. и намалява с 9.6%.

Прессъобщение
Статистическа област