Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2020 година

Публикувано на: 04.02.2021 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 451 жилищни сгради с 9 779 жилища, на 14 административни сгради/офиси и на 1 005 други сгради. Започнал е строежът на 1 008 жилищни сгради с 5 616 жилища в тях, на 13 административни сгради/офиси и на 572 други сгради.

Прессъобщение