Премини към основното съдържание

Проект „Подобряване на качеството на наблюдението на работната сила”

Публикувано на: 11.12.2020 - 09:30

Националният статистически институт приключи работа по проект „Подобряване на качеството на наблюдението на работната сила” съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2017.003-2017.590.

Целта на проекта беше да оцени влиянието на  коригираните дефиниции за заетост и безработица, въведени от новия Рамков регламент за производство на статистика за лицата и домакинствата (Integrated European Social Statistics - IESS FR) през 2021 г., върху броя на заетите и безработните лица и върху преизчисляването на динамичните редове, за да има сравнимост на данните.

В рамките на проекта бяха направени прогнозни модели за заети и безработни, като се използваха административни данни от Агенцията за заетостта. След това  се преизчислиха динамичните редове на база на прогнозите и допусканията за промените в броя на заети и  безработни поради новите дефиниции в Регламента.

Работата продължи близо 3 години и завърши с разработване на методологически доклад.