Премини към основното съдържание

Проект „Регистри и мултинационални предприятия в бизнес статистиката“

Публикувано на: 03.12.2020 - 11:10

Националният статистически институт започва работа по проект „Регистри и мултинационални предприятия в бизнес статистиката“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 101015887-2020-BG-B5479-BR-MNE.

Основните цели на проекта са:

• Прилагане на актуалната методология за европейско профилиране с цел повишаване  на качеството на данните за Многонационалните групи предприятия (МГП) в Еврогруп регистъра. НСИ ще участва в дейностите по европейско профилиране като държава на глобалния център за вземане на решения и като партнираща страна на чуждите МГП за референтната 2020 година.

• Създаване на екип „Значими за икономиката случаи“. Това е специален екип или работна група от експерти в НСИ, отговорен да осигури консистентни данни, събрани от различни статистически домейни за най-големите и сложни МГП. Задълбоченото изследване на МГП и директният контакт с тях ще бъдат съществените дейности на експертите от НСИ в този проект.

Проектът е с продължителност 13 месеца и ще приключи в края на декември 2021 година.