Премини към основното съдържание

Проект „Статистика на недвижимите имоти“

Публикувано на: 20.10.2020 - 14:50

През октомври Националният статистически институт започна работа по проект „Статистика на недвижимите имоти“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101016551-2020-BG-RES.

Проектът обхваща две дейности. Първата дейност „Усъвършенстване на индексите на цените на жилищата (ИЦЖ) на по-ниско ниво от национално“ има за цел да усъвършенства производството на тримесечни ИЦЖ чрез въвеждане на нови административни данни от Кадастрално-административната информационна система. Новият административен източник ще допълни данните от Имотния регистър с подробна информация за продажбите на всеки имот. Успешното осъществяване на тази дейност ще подобри обхвата на ИЦЖ и ще позволи производството на надеждни и сравними индекси на по-ниско ниво от национално.

Основната цел на втората дейност „Показатели за търговски недвижими имоти (цени и свързаните с тях показатели)“ е да се направи детайлно проучване на текущото състояние на пазара на търговските недвижими имоти (ТНИ) в България - източници на данни, обхват и качество на данните. Участвайки в този проект, НСИ ще анализира наличните микроданни и ще изчисли експериментални показатели за ТНИ за възможните нива на детайлност и наличните видове търговски имоти. Успешното изпълнение на дейността ще постави основите за бъдеща работа по изчисляване и разпространение на хармонизирани статистически данни в областта на търговските недвижими имоти.

Продължителността на дейностите е 24 месеца и ще приключи през септември 2022 година.