Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 година (експресни оценки)

Публикувано на: 14.08.2020 - 15:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2020 г. намалява с 11.7% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България намалява с 9.8%.

Прессъобщение
Статистическа област