Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2020 година

Публикувано на: 30.07.2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през юни 2020 г. нараства с 1.0% в сравнение с предходния месец и намалява с 3.2% спрямо юни 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2020 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец и се понижава с 0.9% спрямо съответния месец на предходната година.

Прессъобщение