Премини към основното съдържание

График на дежурствата

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 от 8 до 19 часа в периода 20-24.06.2022 г., от 10 до 16 часа през почивните дни (събота и неделя) и от 8 до 20 часа в периода 27-30.06.2022 година.

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА (20 - 30 юни 2022 г.)

Дата Смяна Методолози Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
20.6.2022 08.00-09.00 Десислава Тодорова 586 0877140328
Катерина Герасимова 584 0877147265
Емилия Милошева 568 0877368498
Даниела Колева 590 0877368495
Петър Петров 499 0877140458
17.30-19.00 Катерина Кленовска 439 0877146970
Красимира Недева 668 0877364088
Тодор Давидков 568 0877368498
Антония Първанова 589 0877368495
Цветослав Стоев 182 0877140458
21.6.2022 08.00-09.00 Десислава Тодорова 586 0877140328
Красимира Недева 668 0877364088
Емилия Милошева 568 0877368498
Даниела Колева 590 0877368495
Зорка Борисова 108 0877140458
17.30-19.00 Ивелина Тодорова 156 0877140495
Теодора Мачканова 691 0877364088
Горица Бакалова 581 0877368498
Ивета Минкова 191 0877368495
Христина Миронова 536 0877140458
22.6.2022 08.00-09.00 Десислава Тодорова 586 0877140328
Катерина Герасимова 584 0877147265
Мартин Рендов 627 0877368498
Даниела Колева 590 0877368495
Мариета Петрова 504 0877140458
17.30-19.00 Росица Лисева 711 0877140328
Красимира Недева 668 0877364088
Тодор Давидков 568 0877368498
Люба Янева 621 0877368495
Александра Иванова 650 0877140458
23.6.2022 08.00-09.00 Ирена Янакиева 176 0877140553
Катерина Герасимова 584 0877147265
Мартин Рендов 627 0877368498
Ирина Денчева 625 0877368495
Мариета Петрова 504 0877140458
17.30-19.00 Мария-Магдалена Венкова 603 0877140495
Красимира Недева 668 0877364088
Горица Бакалова 581 0877368498
Даниела Колева 590 0877368495
Зорка Борисова 108 0877140458
24.6.2022 08.00-09.00 Веселка Маринова 514 0877140495
Катерина Герасимова 584 0877147265
Емилия Милошева 568 0877368498
Антония Първанова 589 0877368495
Румен Руменов 541 0877140458
17.30-19.00 Росица Лисева 711 0877140328
Теодора Мачканова 691 0877364088
Тодор Давидков 568 0877368498
Ивета Минкова 191 0877368495
Даниела Монтолова 436 0877140458
25.6.2022 10.00-16.00 Ирена Янакиева 176 0877140553
Ивелина Тодорова 156 0877140495
Катерина Герасимова 584 0877147265
Емилия Милошева 568 0877368498
Люба Янева 621 0877368495
Александра Иванова 650 0877140458
Боряна Настанлиева 267 0877146983
26.6.2022 10.00-16.00 Анелия Вихърова 129 0877140553
Росица Лисева 711 0877140328
Теодора Мачканова 691 0877364088
Мартин Рендов 627 0877368498
Ивета Минкова 191 0877368495
Христина Миронова 536 0877140458
Елка Ерменкова 722 0877146983
27.6.2022 08.00-09.00 Росица Лисева 711 0877140328
Десислава Асенова 477 0877146970
Димитър Димитров 683 0877364088
Дора Котева 568 0877368498
Ирина Денчева 625 0877368495
Петър Петров 499 0877140458
Емануела Димитрова 131 0877146983
17.30-20.00 Катерина Кленовска 439 0877146970
Анелия Вихърова 129 0877140553
Теодора Мачканова 691 0877364088
Тодор Давидков 568 0877368498
Люба Янева 621 0877368495
Даниела Монтолова 436 0877140458
Боряна Настанлиева 267 0877146983
28.6.2022 08.00-09.00 Десислава Асенова 477 0877146970
Веселка Маринова 514 0877140495
Катерина Герасимова 584 0877147265
Емилия Милошева 568 0877368498
Ивета Минкова 191 0877368495
Росен Йорданов 761 0877140458
Яна Велева 184 0877146983
17.30-20.00 Анелия Вихърова 129 0877140553
Мария-Магдалена Венкова 603 0877140495
Димитър Димитров 683 0877364088
Тодор Давидков 568 0877368498
Ирина Денчева 625 0877368495
Цветослав Стоев 182 0877140458
Елка Ерменкова 722 0877146983
29.6.2022 08.00-09.00 Ирена Янакиева 176 0877140553
Веселка Маринова 514 0877140495
Катерина Герасимова 584 0877147265
Мартин Рендов 627 0877368498
Люба Янева 621 0877368495
Росен Йорданов 761 0877140458
Емануела Димитрова 131 0877146983
17.30-20.00 Катерина Кленовска 439 0877146970
Мария-Магдалена Венкова 603 0877140495
Теодора Мачканова 691 0877364088
Горица Бакалова 581 0877368498
Антония Първанова 589 0877368495
Александра Иванова 650 0877140458
Боряна Настанлиева 267 0877146983
30.6.2022 08.00-09.00 Ирена Янакиева 176 0877140553
Десислава Асенова 477 0877146970
Катерина Герасимова 584 0877147265
Мартин Рендов 627 0877368498
Ирина Денчева 625 0877368495
Зорка Борисова 108 0877140458
Яна Велева 184 0877146983
17.30-20.00 Ивелина Тодорова 156 0877140495
Анелия Вихърова 129 0877140553
Димитър Димитров 683 0877364088
Горица Бакалова 581 0877368498
Антония Първанова 589 0877368495
Христина Миронова 536 0877140458
Елка Ерменкова 722 0877146983