Премини към основното съдържание

График на дежурствата

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 от 8 до 20 часа през работните дни и от 10 до 16 часа през почивните дни (събота и неделя).

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА (21 - 30 юни 2021 г.)

Дата Смяна Методолози Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
21.6.2021 08.00-09.00 Десислава Тодорова 586 0877 140 328
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Емилия Милошева 568 0877 368 498
Петър Петров 499 0877 140 458
Ирина Митова 476 0877 368 495
Диляна Стефанова 217 0877 368 503
Яна Велева 184 0877 146 983
17.30-20.00 Катерина Кленовска 439 0877 146 970
Красимира Недева 668 0877 364 088
Тодор Давидков 568 0877 368 498
Румен Руменов 541 0877 368 491
Ирина Денчева 625 0877 368 495
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
Боряна Настанлиева 267 0877 146 983
22.6.2021 08.00-09.00 Десислава Тодорова 586 0877 140 328
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Емилия Милошева 568 0877 368 498
Зорка Борисова 108 0877 140 458
Антония Първанова 589 0877 368 495
Диляна Стефанова 217 0877 368 503
Яна Велева 184 0877 146 983
17.30-20.00 Ирена Янакиева 176 0877 140 553
Анелия Денкова 587 0877 147 265
Тодор Давидков 568 0877 368 498
Ивайло Рангелов 642 0877 368 491
Люба Янева 621 0877 368 495
Рени Петкова 103 0877 368 503
Елка Ерменкова 722 0877 146 983
23.6.2021 08.00-09.00 Десислава Асенова 477 0877 146 970
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Мартин Рендов 627 0877 368 498
Румен Руменов 541 0877 368 491
Ирина Денчева 625 0877 368 495
Диляна Стефанова 217 0877 368 503
Емануела Димитрова 131 0877 146 983
17.30-20.00 Ивелина Тодорова 156 0877 140 495
Красимира Недева 668 0877 364 088
Емилия Милошева 568 0877 368 498
Ивайло Рангелов 642 0877 368 491
Люба Янева 621 0877 368 495
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
Боряна Настанлиева 267 0877 146 983
24.6.2021 08.00-09.00 Росица Лисева 711 0877 140 328
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Мартин Рендов 627 0877 368 498
Зорка Борисова 108 0877 140 458
Даниела Колева 590 0877 368 495
Диляна Стефанова 217 0877 368 503
Емануела Димитрова 131 0877 146 983
17.30-20.00 Ирена Янакиева 176 0877 140 553
Красимира Недева 668 0877 364 088
Горица Бакалова 581 0877 368 498
Румен Руменов 541 0877 368 491
Ирина Митова 476 0877 368 495
Рени Петкова 103 0877 368 503
Елка Ерменкова 722 0877 146 983
25.6.2021 08.00-09.00 Десислава Асенова 477 0877 146 970
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Мартин Рендов 627 0877 368 498
Мариета Петрова 504 0877 140 458
Люба Янева 621 0877 368 495
Диляна Стефанова 217 0877 368 503
Емануела Димитрова 131 0877 146 983
17.30-20.00 Ивелина Тодорова 156 0877 140 495
Анелия Денкова 587 0877 147 265
Тодор Давидков 568 0877 368 498
Цветослав Стоев 182 0877 140 458
Ирина Денчева 625 0877 368 495
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
Боряна Настанлиева 267 0877 146 983
26.6.2021 10.00-16.00 Ирена Янакиева 176 0877 140 553
Анелия Вихърова 129 0877 140 553
Анелия Денкова 587 0877 147 265
Тодор Давидков 568 0877 368 498
Христина Миронова 536 0877 368 491
Ивета Минкова 191 0877 368 495
Рени Петкова 103 0877 368 503
Боряна Настанлиева 267 0877 146 983
27.6.2021 10.00-16.00 Ивелина Тодорова 156 0877 140 495
Юлия Георгиева 194  
Красимира Недева 668 0877 364 088
Мартин Рендов 627 0877 368 498
Александра Иванова 650 0877 140 458
Даниела Колева 590 0877 368 495
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
Елка Ерменкова 722 0877 146 983
28.6.2021 08.00-09.00 Десислава Тодорова 586 0877 140 328
Юлия Георгиева 194  
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Горица Бакалова 581 0877 368 498
Петър Петров 499 0877 140 458
Ирина Митова 476 0877 368 495
Диляна Стефанова 217 0877 368 503
Яна Велева 184 0877 146 983
17.30-20.00 Росица Лисева 711 0877 140 328
Катерина Кленовска 439 0877 146 970
Анелия Денкова 587 0877 147 265
Тодор Давидков 568 0877 368 498
Цветослав Стоев 182 0877 140 458
Ивета Минкова 191 0877 368 495
Рени Петкова 103 0877 368 503
Елка Ерменкова 722 0877 146 983
29.6.2021 08.00-09.00 Веселка Гечовска-Маринова 514 0877 140 495
Мария-Магдалена Венкова 603 0877 140 495
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Горица Бакалова 581 0877 368 498
Росен Йорданов 761 0877 368 491
Даниела Колева 590 0877 368 495
Диляна Стефанова 217 0877 368 503
Емануела Димитрова 131 0877 146 983
17.30-20.00 Анелия Вихърова 129 0877 140 553
Катерина Кленовска 439 0877 146 970
Анелия Денкова 587 0877 147 265
Тодор Давидков 568 0877 368 498
Даниела Монтолова 436 0877 140 458
Антония Първанова 589 0877 368 495
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
Боряна Настанлиева 267 0877 146 983
30.6.2021 08.00-09.00 Веселка Гечовска-Маринова 514 0877 140 495
Десислава Асенова 477 0877 146 970
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Горица Бакалова 581 0877 368 498
Даниела Монтолова 436 0877 140 458
Антония Първанова 589 0877 368 495
Диляна Стефанова 217 0877 368 503
Яна Велева 184 0877 146 983
17.30-20.00 Мария-Магдалена Венкова 603 0877 140 495
Анелия Вихърова 129 0877 140 553
Красимира Недева 668 0877 364 088
Тодор Давидков 568 0877 368 498
Александра Иванова 650 0877 140 458
Ивета Минкова 191 0877 368 495
Рени Петкова 103 0877 368 503
Елка Ерменкова 722 0877 146 983