Премини към основното съдържание

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, 2010 г.

Публикувано на: 30.08.2011 - 11:00

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2010 г. възлизат на 22 119 млн. евро, или с 8.2% повече в сравнение с 2009 година.

По предварителни данни през 2010 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката са 16 317 млн. лв., като е отчетено намаление от 23.3% в сравнение с предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област