Премини към основното съдържание

Изследвания, свързани с влиянието на COVID-19 върху бизнеса

Във връзка с въведеното извънредно положение Националният статистически институт започна провеждането на две бизнес изследвания, които ще ни помогнат да предоставим на обществото кратка и бърза информация за ефекта на извънредното положение върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.