Премини към основното съдържание

Националният статистически институт променя организацията си на работа

Публикувано на: 31.03.2020 - 14:00
С грижа за здравето и сигурността на служителите си, респондентите и потребителите и във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса Националният статистически институт променя организацията си на работа.

Изследвания и респонденти

Националният статистически институт преустанови провеждането на анкетни проучвания, които се реализират чрез директен контакт с населението, и спря интервютата „лице в лице“.

Изследванията на домакинствата се провеждат по телефон или чрез електронната поща, където това е възможно. Към настоящия момент се провеждат „Наблюдение на домакинските бюджети“ и „Наблюдение на работната сила“.

Събирането на данни за „Наблюдението на доходите и условията на живот“ (EU SILC) ще започне след 15 април, като информацията ще бъде събирана чрез телефонно интервю или попълване на онлайн анкета от домакинствата. Резултатите от изследванията са изключително важни и са основа за вземане на управленски решения и реализиране на политики в областта на заетостта и условията на живот. Наши сътрудници ще се свържат с Вас по телефон или имейл.

Разчитаме на отговорността на респондентите, които са включени в изследванията, да отговорят на нашите служители или да се свържат с нас за изпращане на анкетните карти или дневниците. Можете да се свържете с нас на [email protected], както и с експертите от регионалните ни офиси. Обадете се на телефоните и в случай че имате нужда от помощ при попълване на анкетите.

Наблюдението на потребителските цени сега се извършва въз основа на цените на стоките, публикувани в интернет, където това е възможно. Заради усложнената епидемиологична обстановка обходите на търговските обекти, които все още са отворени, са спрени, което затруднява работата по изследването. До 13 март 2020 г. наблюдението се провеждаше както и до днес и около 60% от цените са регистрирани.

Бизнес изследванията, които се правят чрез онлайн анкети, се провеждат както и досега. При необходимост се осъществява контакт с компании, отговорите на които са съществени за мониторинга на определена дейност.

Изследванията с източник административни регистри и бази данни, както и изследванията с източник респонденти - юридически лица, се провеждат по график и резултатите от тях ще бъдат публикувани съгласно Календара за разпространение.

След затварянето на границите е прекратено извършването на терен на изследването „Пътувания на българите в чужбина и посещения на чужденци в България“, което се провежда на контролно-пропускателните пунктове и аерогарите в София, Варна и Бургас. Данните за него ще бъдат само от административни източници.

Пробното преброяване беше отложено с месец и трябва да започне на 20 април. Обсъжда се вариант то да се проведе само по електронен път.

Потребителите

Приемната за потребителите на статистическа информация работи с непроменено работно време. Насърчаваме Ви да заявявате необходимите Ви услуги чрез електронна поща [email protected].

Информация за услугите можете да намерите на адрес:
https://www.nsi.bg/node/42.

На разположение е и Информационна система ИНФОСТАТ:
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/external/login.jsf.

Всички изготвени справки и удостоверения (Удостоверение за КИД и статистическа информация) могат да се получат по имейл след заплащане по банков път.

Заявките за достъп до Информационна система „Бизнес статистика“ могат да се обработват изцяло по електронен път безплатно.

Изключение: Заверено копие на Годишен отчет за дейността се получава само лично от управител или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Приемната на НСИ. Поради спецификата на услугата не може да се използва лицензиран пощенски оператор.

Библиотеката на НСИ временно прекратява достъпа до читалнята за външни посетители. Можете да използвате ресурсите на Дигиталната библиотека чрез сайта https://www.nsi.bg/biblioteka/ или https://www.nsi.bg/statlib/.

Екипът на НСИ

Създаден е оперативен щаб за работа по време на кризата. Членовете на оперативния щаб са в непрекъсната връзка помежду си и с колегите.

Служителите на НСИ са разделени на равностойни екипи, като експертите в тях нямат достъп един от друг. Част от служителите ползват платен отпуск, друга част - като майки с малки деца и хора с увреждания, работят от вкъщи чрез VPN връзка и достъп до служебните пощи.

Документи в деловодството на НСИ могат да се получават и изпращат по електронен път чрез „Системата за сигурно електронно връчване“ на Държавна агенция електронно управление“.           

Участвайте, има значение

Екипът на Националния статистически институт призовава членовете на домакинствата, попаднали в извадки на изследвания, както и представителите на бизнеса да отговорят на анкетите. Само по този начин обществото ще има точна и навременна информация за икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда.

Вашето участие ще подпомогне процеса на вземане на информирани, държавнически решения за по-безболезнено преминаване на хората и бизнеса през кризата и за преодоляване на негативните последици върху всички сфери на обществения, социалния и икономическия живот.