Премини към основното съдържание

НСИ удължава сроковете за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 година

Публикувано на: 24.03.2020 - 14:15
Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) за 2019 г. за данъчнозадължени лица по ЗКПО и ЗДДФЛ и за предприятия без дейност се удължава до 30 юни 2020 година.

Срокът за предприятията, които подават консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД), се удължава до 30 септември 2020 година.

Повече информация за подаване на годишните отчети за дейността на предприятията през 2019 г. можете да намерите ТУК.