Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Пазарджик


Ареал с център гр. Пазарджик
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 120 422 114 091 113 365 112 373 111 551 110 302 109 413 108 376 107 505
Население към 31.12. - мъже 58 720 56 234 55 806 55 213 54 728 54 027 53 538 52 961 52 509
Население към 31.12. - жени 61 702 57 857 57 559 57 160 56 823 56 275 55 875 55 415 54 996
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 6 102 5 730 5 734 5 683 5 561 5 373 5 328 5 274 5 196
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 11 395 10 851 10 912 11 075 11 125 11 276 11 309 11 305 11 387
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 6 422 5 729 5 392 5 119 5 193 5 119 5 128 5 220 5 206
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 408 6 760 6 402 6 003 5 520 5 046 4 725 4 415 4 153
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 53 319 49 530 49 027 48 324 47 601 46 740 45 931 45 126 44 434
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 16 145 15 984 16 001 16 001 15 918 15 733 15 880 15 897 15 761
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 837 11 428 11 663 11 911 12 239 12 583 12 601 12 651 12 748
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 7 794 8 079 8 234 8 257 8 394 8 432 8 511 8 488 8 620
Население с българско гражданство . . 113 653 112 887 111 773 110 902 109 621 108 712 107 676
Икономически активно население - общо 57 194 46 802 51 824 . . 46 878 45 347 45 816 45 362
Икономически активно население - мъже 30 547 25 217 27 767 . . 25 155 24 465 24 912 24 611
Икономически активно население - жени 26 647 21 585 24 057 . . 21 723 20 882 20 905 20 751
Безработни лица - общо 6 122 6 226 6 182 6 623 5 811 4 641 3 641 2 894 2 641
Безработни мъже 3 462 3 679 3 786 4 030 3 451 2 692 2 060 1 687 1 610
Безработни жени 2 660 2 547 2 396 2 593 2 360 1 949 1 581 1 207 1 031
Живородени деца . 1 125 1 088 1 132 1 070 1 041 1 021 973 966
Умирания . 1 502 1 490 1 521 1 524 1 592 1 542 1 542 1 500
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 729 1 873 2 024 2 019 1 905 1 843 1 957 1 930 1 885
Загинали при пътни инциденти . 14 7 26 11 15 8 26 12
09.03.2020