Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Хасково


Ареал с център гр. Хасково
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 95 729 93 305 92 788 92 090 90 940 89 342 88 471 87 780 86 611
Население към 31.12. - мъже 45 838 44 959 44 702 44 355 43 719 42 896 42 437 42 042 41 405
Население към 31.12. - жени 49 891 48 346 48 086 47 735 47 221 46 446 46 034 45 738 45 206
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 836 4 555 4 551 4 496 4 339 4 179 4 077 4 113 4 008
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 139 8 805 8 877 8 991 8 966 8 932 8 950 8 988 8 930
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 169 4 835 4 583 4 258 4 229 4 176 4 143 4 183 4 191
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 076 4 845 4 629 4 464 4 332 4 151 3 977 3 643 3 337
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 42 207 40 494 40 054 39 488 38 632 37 473 36 861 36 342 35 613
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 13 055 13 595 13 652 13 659 13 413 13 079 12 894 12 671 12 407
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 8 388 8 928 9 133 9 401 9 795 10 141 10 340 10 514 10 746
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 6 859 7 248 7 309 7 333 7 234 7 211 7 229 7 326 7 379
Население с българско гражданство . . 93 054 92 507 91 723 90 484 88 844 87 932 87 169
Икономически активно население - общо 45 216 41 732 42 623 . . 38 691 37 290 37 389 37 052
Икономически активно население - мъже 23 741 21 825 22 322 . . 20 521 19 852 20 057 19 840
Икономически активно население - жени 21 475 19 907 20 301 . . 18 170 17 438 17 332 17 212
Безработни лица - общо 4 898 4 979 5 014 5 262 4 726 3 792 2 884 2 303 2 192
Безработни мъже 2 695 2 896 3 032 3 159 2 752 2 162 1 587 1 337 1 324
Безработни жени 2 203 2 083 1 982 2 103 1 974 1 630 1 297 967 868
Живородени деца . 905 858 841 819 823 767 802 675
Умирания . 1 176 1 159 1 187 1 321 1 274 1 295 1 262 1 265
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 865 1 954 1 954 1 977 1 841 1 762 1 853 1 667 1 766
Загинали при пътни инциденти . 6 7 8 7 5 5 3 7
09.03.2020