Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Сливен


Ареал с център гр. Сливен
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 126 716 124 696 123 891 123 122 122 331 121 405 120 635 120 081 118 972
Население към 31.12. - мъже 61 282 60 602 60 167 59 737 59 354 58 806 58 399 58 048 57 501
Население към 31.12. - жени 65 434 64 094 63 724 63 385 62 977 62 599 62 236 62 033 61 471
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 8 089 7 470 7 341 7 228 7 062 7 116 7 109 7 271 7 243
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 13 916 13 853 14 103 14 346 14 478 14 482 14 488 14 528 14 475
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 7 372 6 948 6 549 6 309 6 301 6 259 6 425 6 547 6 622
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 686 7 317 7 049 6 777 6 451 6 100 5 767 5 391 5 152
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 51 777 50 639 50 044 49 456 48 969 48 338 47 562 46 902 46 071
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 17 397 17 645 17 513 17 193 16 832 16 535 16 377 16 248 15 938
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 11 111 11 973 12 260 12 611 13 044 13 292 13 563 13 883 14 125
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 8 368 8 851 9 032 9 202 9 194 9 283 9 344 9 311 9 346
Население с българско гражданство . . 124 281 123 470 122 606 121 721 120 694 119 809 119 222
Икономически активно население - общо 57 210 47 116 54 169 . . 50 237 48 834 49 153 48 838
Икономически активно население - мъже 30 340 24 727 28 573 . . 26 862 26 206 26 573 26 363
Икономически активно население - жени 26 870 22 389 25 596 . . 23 375 22 628 22 580 22 475
Безработни лица - общо 6 211 6 334 6 422 6 820 6 243 4 834 3 763 2 972 2 788
Безработни мъже 3 444 3 700 3 885 4 108 3 684 2 795 2 109 1 736 1 702
Безработни жени 2 767 2 634 2 537 2 712 2 559 2 039 1 654 1 237 1 086
Живородени деца . 1 541 1 408 1 440 1 422 1 458 1 462 1 462 1 403
Умирания . 1 730 1 615 1 649 1 705 1 750 1 713 1 713 1 764
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 203 2 285 2 218 2 330 2 073 2 012 1 996 2 095 2 229
Загинали при пътни инциденти . 29 15 10 9 17 11 23 17
09.03.2020