Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Варна


Ареал с център гр. Варна
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 405 616 417 293 416 871 417 867 418 108 417 163 417 478 417 462 417 224
Население към 31.12. - мъже 197 193 203 682 203 474 203 855 203 857 203 254 203 135 203 017 202 690
Население към 31.12. - жени 208 423 213 611 213 397 214 012 214 251 213 909 214 343 214 445 214 534
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 24 372 22 547 22 332 21 894 21 343 20 790 20 579 20 459 20 405
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 37 147 37 121 38 153 39 382 40 552 41 458 42 449 43 219 43 505
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 19 264 19 088 18 024 17 556 17 738 18 037 18 069 18 385 18 676
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 27 004 29 723 28 152 26 178 23 777 21 707 20 367 19 218 18 818
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 185 646 188 685 188 819 190 172 190 774 190 682 190 448 189 725 188 541
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 53 033 55 049 54 663 54 018 53 486 52 242 52 068 51 695 51 045
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 34 349 37 976 39 146 40 737 42 197 43 636 44 578 45 312 46 151
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 24 801 27 104 27 582 27 930 28 241 28 611 28 920 29 449 30 083
Население с българско гражданство . . 413 606 412 775 412 392 411 551 409 960 409 612 409 028
Икономически активно население - общо 198 338 187 747 200 687 . . 180 399 179 417 183 454 181 179
Икономически активно население - мъже 104 492 99 869 105 657 . . 96 115 96 084 98 612 97 278
Икономически активно население - жени 93 846 87 878 95 030 . . 84 284 83 333 84 842 83 901
Безработни лица - общо 14 476 15 044 17 670 18 705 16 805 12 895 10 678 8 113 6 037
Безработни мъже 8 002 8 897 10 109 10 588 9 844 7 507 6 157 4 422 3 552
Безработни жени 6 474 6 147 7 561 8 117 6 961 5 388 4 521 3 691 2 485
Живородени деца . 4 427 4 145 4 022 4 206 3 892 4 064 3 930 3 845
Умирания . 4 473 4 604 4 674 4 809 4 899 5 025 4 970 5 109
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 9 237 9 495 9 112 9 264 9 259 8 815 8 707 8 864 8 979
Загинали при пътни инциденти . 22 28 32 37 43 33 29 40
09.03.2020