Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Шумен


град Шумен
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 86 290 80 511 80 143 79 710 78 884 77 709 76 967 75 837 75 500
Население към 31.12. - мъже 41 020 38 547 38 310 38 155 37 795 37 197 36 869 36 345 36 147
Население към 31.12. - жени 45 270 41 964 41 833 41 555 41 089 40 512 40 098 39 492 39 353
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 416 3 753 3 722 3 701 3 634 3 561 3 499 3 288 3 245
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 339 6 733 6 840 6 950 6 945 7 004 7 116 7 120 7 241
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 718 4 158 3 777 3 406 3 314 3 267 3 187 3 187 3 227
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 7 172 5 787 5 681 5 356 4 756 4 149 3 633 3 149 2 796
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 40 237 36 316 36 051 35 798 35 428 34 859 34 442 33 784 33 424
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 961 11 130 11 159 11 158 11 086 10 823 10 837 10 799 10 775
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 6 498 7 192 7 416 7 814 8 173 8 458 8 614 8 867 9 094
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 949 5 442 5 497 5 527 5 548 5 588 5 639 5 643 5 698
Население с българско гражданство . . 80 057 79 598 79 069 78 140 76 865 76 012 74 760
Икономически активно население - общо 43 130 40 208 38 733 . . 34 913 33 722 33 496 33 086
Икономически активно население - мъже 22 453 20 735 20 111 . . 18 348 17 781 17 830 17 619
Икономически активно население - жени 20 677 19 473 18 622 . . 16 565 15 941 15 665 15 467
Безработни лица - общо 4 583 4 474 4 338 4 545 3 880 3 199 2 409 1 899 1 847
Безработни мъже 2 466 2 584 2 604 2 731 2 256 1 812 1 302 1 110 1 123
Безработни жени 2 117 1 890 1 734 1 814 1 624 1 387 1 107 789 724
Живородени деца . 807 770 776 715 714 700 577 637
Умирания . 949 1 052 966 1 004 985 953 1 030 1 030
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 1 928 1 897 1 883 1 877 1 811 1 911 1 900 1 983
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 7 752 7 621 7 480 7 496 7 034 6 276 6 418 6 327
Загинали при пътни инциденти . 7 6 3 6 3 10 12 10
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 32 128 49 283 56 259 61 918 63 348 57 959 62 253 63 814
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 12 13 13 13 14 14 15 15
09.03.2020