Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Плевен


град Плевен
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 110 520 105 673 104 416 103 122 101 978 99 628 98 467 97 557 96 610
Население към 31.12. - мъже 53 036 51 066 50 374 49 661 49 001 47 717 47 083 46 531 45 972
Население към 31.12. - жени 57 484 54 607 54 042 53 461 52 977 51 911 51 384 51 026 50 638
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 5 136 4 709 4 670 4 464 4 406 4 265 4 176 4 160 4 097
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 324 8 614 8 697 8 825 8 825 8 871 8 997 9 087 9 172
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 638 5 125 4 711 4 460 4 259 4 176 4 073 4 058 3 986
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 7 064 5 499 5 179 4 895 4 692 4 273 3 964 3 619 3 432
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 50 707 47 433 46 494 45 579 44 609 43 037 42 013 41 165 40 197
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 17 302 16 967 16 696 16 291 15 896 15 230 15 055 14 857 14 611
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 9 085 10 232 10 899 11 497 12 012 12 466 12 840 13 077 13 375
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 6 264 7 094 7 070 7 111 7 279 7 310 7 349 7 534 7 740
Население с българско гражданство . . 105 004 103 741 102 350 101 176 98 796 97 634 96 663
Икономически активно население - общо 55 687 55 027 50 653 . . 45 167 43 225 42 830 42 392
Икономически активно население - мъже 29 177 27 716 26 481 . . 23 680 22 650 22 612 22 329
Икономически активно население - жени 26 510 27 311 24 172 . . 21 487 20 575 20 217 20 063
Безработни лица - общо 5 935 5 851 5 720 5 948 5 003 4 126 3 077 2 426 2 363
Безработни мъже 3 237 3 414 3 464 3 598 2 910 2 330 1 651 1 408 1 423
Безработни жени 2 698 2 437 2 256 2 350 2 093 1 796 1 426 1 018 940
Живородени деца . 906 896 814 797 808 790 789 725
Умирания . 1 211 1 318 1 228 1 233 1 246 1 239 1 233 1 281
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 2 755 2 772 2 620 2 519 2 402 2 360 2 337 2 323
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 1 717 1 718 2 025 1 946 2 208 2 422 2 739 3 007
Загинали при пътни инциденти . 11 11 10 5 17 10 10 8
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 67 774 69 026 78 614 70 426 70 061 68 251 65 962 64 556
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 15 21 21 26 26 26 27 27
09.03.2020