Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Общо за България


България
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 7 504 868 7 327 224 7 284 552 7 245 677 7 202 198 7 153 784 7 101 859 7 050 034 7 000 039
Население към 31.12. - мъже 3 629 809 3 566 767 3 545 073 3 524 945 3 502 015 3 477 177 3 449 978 3 422 409 3 395 701
Население към 31.12. - жени 3 875 059 3 760 457 3 739 479 3 720 732 3 700 183 3 676 607 3 651 881 3 627 625 3 604 338
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 373 025 346 017 346 460 342 480 337 656 334 171 330 275 327 751 325 725
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 659 415 633 939 643 529 653 664 660 540 664 035 670 744 676 625 679 120
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 385 512 358 043 335 811 318 714 313 313 313 051 309 596 313 032 315 547
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 506 302 476 084 457 433 433 186 404 960 374 939 350 006 325 198 307 744
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 3 207 708 3 078 209 3 062 293 3 050 884 3 035 319 3 016 800 2 987 082 2 954 883 2 920 889
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 1 041 535 1 053 853 1 043 555 1 029 082 1 010 081 989 002 982 040 970 637 957 895
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 738 762 774 017 787 823 807 648 831 398 852 512 860 654 867 901 875 111
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 592 609 607 062 607 648 610 019 608 931 609 274 611 462 614 007 618 008
Население с българско гражданство . . 7 287 717 7 239 255 7 190 430 7 134 038 7 075 726 7 017 231 6 957 642
Икономически активно население - общо 3 447 131 3 114 578 3 254 232 . . 2 966 784 2 906 907 2 978 393 2 936 816
Икономически активно население - мъже 1 829 375 1 632 101 1 730 463 . . 1 592 730 1 572 933 1 622 506 1 597 395
Икономически активно население - жени 1 617 756 1 482 477 1 523 769 . . 1 374 054 1 333 974 1 355 887 1 339 422
Безработни лица - общо 325 824 342 078 369 707 436 300 363 091 285 605 230 355 183 700 153 774
Безработни мъже 184 392 200 122 219 371 249 800 211 765 165 891 132 736 103 848 91 475
Безработни жени 141 432 141 956 150 336 186 500 151 326 119 714 97 619 79 852 62 299
Живородени деца . 70 846 69 121 66 578 69 121 65 950 64 984 63 955 62 197
Умирания . 108 258 109 281 104 345 108 952 110 117 107 580 109 791 108 526
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 138 969 143 608 146 865 147 039 143 802 137 678 138 925 140 106 139 689
Студенти (ниво ISCED 5-6) 285 265 284 995 283 959 283 294 278 953 266 707 249 937 236 335 229 464
Загинали при пътни инциденти . 657 601 601 661 708 708 682 611
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 16 261 170 18 855 331 20 252 038 21 617 474 21 698 391 21 397 816 25 185 996 26 054 096 26 845 013
09.03.2020