Премини към основното съдържание

Проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2020 година“

Публикувано на: 08.01.2020 - 16:40
Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2020 година“ в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 2019.0252. В рамките на проекта ще бъдат проведени две статистически наблюдения:
  • Изследване за използването на ИКТ и е-търговия в предприятията през 2020 година;
  • Изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата през 2020 година.

Целта на проекта е да осигури надеждни и международно съпоставими данни за развитието и използването на информационни и комуникационни технологии сред населението и бизнеса по различни показатели: достъп до интернет, използване на електронна търговия, електронно правителство, интернет сигурност и други.

Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи в края на декември 2020 година.