Премини към основното съдържание

Експерти от Териториалните статистически бюра

 
Отдел „Статистически изследвания“
Експерт
Телефон
01
БЛАГОЕВГРАД
Гергана Йочева
073/889 6523
Христина Иванова
073/889 6524
Катя Василева
073/889 6533
Андон Петров
073/889 6531
02
БУРГАС
Атанаска Кръстева
056/851 942
Дарина Александрова
056/851 928
Дечка Славчева
056/851 941
Димитринка Кралева
056/851 917
Жана Недева
056/851 939
Женета Русинова
056/851 927
Илияна Стоянова
056/851 922
Йорданка Бинева
056/851 932
03
ВАРНА
Ивелина Хараламбиева
052/575 218
Боряна Гаргова
052/575 240
Валя Савова-Маймарова
052/575 219
Невена Димитрова
052/575 224
Наталия Петрова
052/575 241
Нели Димитрова
052/575 247
04
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Светлана Братоева
062/614 522
Мая Блажева
062/614 520
Даниела Дончева
062/614 515
Атанаска Добрева
062/614 532
Кристина Бейска
062/614 521
Георгия Илиева
062/614 519
05
ВИДИН
Васил Томов
094/609 264
Светла Симеонова
094/609 269
Таня Йорданова
094/609 271
Милена Димитрова
094/609 265
06
ВРАЦА
Петя Маринова
092/668 666
Камелия Цонева
092/668 665
07
ГАБРОВО
Даринка Радкова
066/819 724
Марияна Драганова
066/819 737
Ваня Пенчева
066/819 740
08
КЪРДЖАЛИ
Илияна Баръмова
0361/670 36
Жана Стоянова
0361/670 55
Филка Стефанова
0361/670 54
09
КЮСТЕНДИЛ
Роза Ризова
078/559 647
Гергана Христова
078/559 663
Гергана Станчева
078/559 662
Даниела Димитрова
078/559 642
10
ЛОВЕЧ
Станислав Савчев
068/686 065
Рени Минкова
068/686 074
Мариана Йорданова
068/686 061
Даниела Цветкова
068/686 066
11
МОНТАНА
Маргарита Езекиева
096/391 828
Албена Стоянова
096/391 816
Капка Петрова
096/391 825
Лиляна Младенова
096/391 814
12
ПАЗАРДЖИК
Деян Георгиев
034/402 719
Христина Янева
034/402 725
Георги Тодоров Ангелов
034/402 733
Мариела Кочева
034/402 737
13
ПЕРНИК
Мая Симеонова
076/688 652
Цветелина Евтимова-Делчева
076/688 675
Рая Стоева
076/688 666
14
ПЛЕВЕН
Пламен Петков
064/890 415
Емилия Тодорова
064/890 416
Петя Николова-Георгиева
064/890 421
Калина Янкова
064/890 423
15
ПЛОВДИВ
Ирена Данова-Чойнева
032/658 738
Живко Курсов
032/658 720
Марина Бейчева
032/658 730
Светлана Атанасова
032/658 726
Десислава Хаджиева
032/658 736
Анастасия Няголова
032/658 734
16
РАЗГРАД
Даниела Данаилова
084/616 112
Радостина Петкова
084/616 115
Гергана Костова
084/616 130
17
РУСЕ
Марчела Киселова
082/811 417
Наталия Георгиева
082/811 422
Галина Лазарова
082/811 424
Янка Богословова
082/811 421
18
СИЛИСТРА
Дарина Попова-Арнаудова
086/818 316
Веселина Атанасова
086/818 315
Ивелина Георгиева
086/818 321
19
СЛИВЕН
Мая Петрова
044/613 415
Светлана Манолова-Денева
044/613 414
20
СМОЛЯН
Малинка Сиракова
 0301/674 36 
Бинка Молова
0301/674 27
Галина Чакърова
0301/674 15
21
СОФИЯ ГРАД
Петранка Атанасова
02/9857 678
Ваня Илиева
02/9857 216
Мария Цончева
02/9857 506
Елка Кълвачева
02/9857 417
Грета Минкова
02/9857 451
Силвия Павлова
02/9857 413
Маргарита Йотова
02/9857 730
Галина Боянова
02/9857 674
22
 
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
 
Светла Иванова
02/9857 699
Цветанка Попова
02/9857 636
Евгения Тепешанова
02/9857 214
Капка Юрукова
02/9857 117
Силвия Венкова
02/9857 227
Василка Петрова
02/9857 235
Мирослава Матеева
02/9857 152
23
СТАРА ЗАГОРА
Тоня Василева
042/619 414
Светла Илиева
042/619 421
Нели Петрова
042/619 420
Петя Петкова
042/619 426
Калина Бакърджиева
042/619 415
24
ДОБРИЧ
Жени Вълчева
058/655 314
Марияна Вълчева
058/655 313
Наталия Петрова
058/655 329
Пламен Колев
058/655 330
Нела Фокова
058/655 321
Антоанета Петкова
058/655 316
25
ТЪРГОВИЩЕ
Людмила Милева
0601/694 30
Марияна Терзиева
0601/694 25
26
ХАСКОВО
Николина Делчева
038/608 851
Тонка Тончева
038/608 853
Стоянка Въчева
038/608 873
Мария Митева
038/608 875
Светла Велева
038/608 888
27
ШУМЕН
Светла Кръстева
054/850 617
Елена Стоянова
054/850 631
Мария Божинова-Борисова
054/850 621
28
ЯМБОЛ
Ваня Лазарова
046/686 316
Петя Станкова
046/686 314