Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година

Публикувано на: 30.09.2019 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през август 2019 г. нараства с 0.3% в сравнение с предходния месец и с 3.5% спрямо август 2018 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2019 г. се покачва с 0.7% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.5%. 

Прессъобщение