Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Публикувано на: 14.08.2019 - 11:00

През второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица е 4.2%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.7%.

Прессъобщение
Статистическа област