Премини към основното съдържание

Приключи заключителната международна конференция по проект „Свързани отворени статистически данни“

Публикувано на: 30.05.2019 - 14:50
Приключи заключителната конференция по проект „Свързани отворени статистически данни“, организирана съвместно от Националния статистически институт и Евростат, която се проведе на 27 и 28 май 2019 г. в хотел Хилтън, София,

Участваха близо 70 представители от Евростат, статистическите служби на Италия, Ирландия, Полша, Словения, Унгария, Франция, Швейцария, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, институции и изследователски организации от България.

Проект „Свързани отворени статистически данни“ се изпълнява в партньорство между националните статистически служби на България (координатор на проекта), Франция, Италия и Ирландия.

Основните цели на проекта са:

  • Определяне на значимостта на свързаните отворени данни за Европейската статистическа система и други заинтересовани страни;
  • Предоставяне на устойчиви решения, които могат да се използват повторно от други потребители;
  • Изграждане на общност от практики в рамките на Европейската статистическа система и международната общност на официалните статистически служби.

В конференцията, която беше открита от заместник-председателя на НСИ д-р Богдан Богданов, бяха представени резултатите от работата по проекта.  Обсъдени бяха възможностите и начините за публикуване и свързване на отворени данни и бяха представени добри практики в тази област. Вниманието беше насочено и към бъдещето на свързаните отворени данни, най-доброто използване на постигнатото по проекта и възможностите за внедряване в практиката.

По време на двата работни дни на конференцията ключовите експерти в областта на свързаните отворени данни - д-р Пиер-Ивс Ванденбюш и д-р Жислен Атемейзинг от Франция, запознаха аудиторията с принципите на семантичната мрежа, етапите и перспективите за по-нататъшното развитие на свързаните отворени данни.

Своя опит и визия по темата споделиха участниците в проекта и г-жа Сибил Лухман от Евростат - ръководител на ключовия за Еропейската статистическа система проект DIGICOM (Digital communication, User analytics and Innovative products).

Подкрепа за развитието на отворените данни и свързването им споделиха представителите на Държавната агенция за електронно управление.

Нидерландската статистическа служба и Data Science Society представиха добри практики за приложението и използването на иновативната технология.