Премини към основното съдържание

Български експерти ще подпомагат въвеждането на европейски стандарти в статистиката на Република Северна Македония

Публикувано на: 29.03.2019 - 17:30
Български статистици ще подпомагат своите колеги от Република Северна Македония при въвеждането на европейски стандарти и добри практики. Проектът „Подобряване на производството и разпространението на статистически данни“, финансиран със средства на Европейския съюз, започна официално днес, 29 март, с откриващо събитие в Информационния център на ЕС в Скопие, Република Северна Македония.

Целта на проекта е да се подобри качеството и достъпността на статистическите данни в Република Северна Македония и да се повиши тяхното използване при разработването и координирането на обществени политики.

През следващите три години Държавната статистическа служба на Република Северна Македония ще получи техническа помощ, консултантска подкрепа и съвети с цел адаптиране към най-добрите практики и изисквания на статистиката на ЕС. Проектът е насочен и към другите производители на официални статистически данни като Националната банка и Министерството на финансите, доставчиците на данни и потребителите на официална статистика.

Проектът има четири компонента:
- Компонент 1: По-нататъшно привеждане в съответствие със стандартите на ЕС в областта на макроикономическата статистика
Компонент 2: По-нататъшно привеждане в съответствие със стандартите на ЕС в областта на бизнес статистиката
Компонент 3: По-нататъшно привеждане в съответствие със стандартите на ЕС в областта на социалната статистика
Компонент 4: По-нататъшно подобряване на инфраструктурата на информационните и комуникационните технологии.

На откриващото събитие присъстваха ръководителите на НСИ на България Сергей Цветарски и на ДСС на Република Северна Македония Апостол Симовски, представители на Делегацията на ЕС в Република Северна Македония, на държавната администрация на Република Северна Македония и на институциите, които съставляват статистическата система в страната. 

По време на презентациите и дискусиите беше подчертано многократно значението и важността на подобряването на статистическата система на Република Северна Македония в съответствие с достиженията на правото на ЕС не само защото това е предпоставка за започване на преговори по други важни глави от достиженията на правото на ЕС, но и защото се подкрепя по-доброто вземане на решения в областта на публичните политики въз основа на солидни доказателства.

Проектът е финансиран от Европейския съюз по Програма ИПА II 2017. Той е с продължителност 3 години и ще завърши през февруари 2022 година. Бюджетът е на стойност 1 648 500 евро.

Проектът се изпълнява от Консорциум между BIM Consulting, България и Националния статистически институт на България.