Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2018 година

Публикувано на: 15.03.2019 - 11:00

През 2018 г. коефициентът на безработица е 5.2% и намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2017 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.4% и е с 1.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

Прессъобщение
Статистическа област