Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2018 година

Публикувано на: 14.02.2019 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица е 4.7%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.5%.

Прессъобщение
Статистическа област