Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването на информационното общество в предприятията през 2018 година

Публикувано на: 07.12.2018 - 11:00

През 2018 г. 96.7% от предприятията в нефинансовия сектор с 10 и повече заети лица използват компютри, а 94.6% имат достъп до интернет.

Прессъобщение
Статистическа област