Премини към основното съдържание

Работна среща по проект за младежката миграция в Дунавския регион (YOUMIG)

Публикувано на: 31.10.2018 - 17:40
На 30.10.2018 г. в Националния статистически институт се проведе втора работна среща в рамките на проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg - Danube Transnational Programme - ERDF).

Участие взеха експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията по заетостта, както и от партньора на местно ниво - Община Бургас.

По време на срещата бяха представени и обсъдени политики и индикатори, свързани с измерване на младежката миграция, както и разработването на модели на многостепенно управление на явлението.

Повече информация за проекта може да се намери на следния интернет адрес: