Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - август 2018 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.10.2018 - 11:00

През периода януари - август 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 22.9% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 10 167.6 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни се увеличава с 4.6% и е на стойност 14 622.5 млн. лева.

През периода януари - август 2018 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 35 078.4 млн. лв., което е с 1.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни е 40 993.4 млн. лв. и нараства със 7.2%.

Прессъобщение
Статистическа област