Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2018 година

Публикувано на: 28.09.2018 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през август 2018 г. намалява с 0.1% в сравнение с предходния месец и нараства с 3.8% спрямо август 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2018 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.1%.

Прессъобщение