Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2018 година

Публикувано на: 14.08.2018 - 11:00

През второто тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица е 5.5%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.6%. 

Прессъобщение
Статистическа област