Премини към основното съдържание

Картографиране на бедността в Република България

Публикувано на: 02.08.2018 - 16:20
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация „Картографиране на бедността в Република България“.

През 2016 г. Националният статистически институт на България съвместно със Световната банка започна работа по проект „Картографиране на бедността в Република България“. Проектът е част от програмата на правителството и Международната банка за възстановяване и развитие и е реализиран съвместно от експерти на Националния статистически институт и Световната банка.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез Доверителния фонд за програма „Европа 2020“ (TF0A1034), проект „Картографиране на бедността в новите страни - членки на ЕС“. Основната цел на проекта e да се изчисли относителният дял на населението в риск от бедност на ниско териториално ниво (области и общини). При изготвянето на оценки за малки подсъвкупности е необходимо референтните години на използваните източници на данни да са възможно най-близки. Поради тази причина в проекта са използвани данни от преброяването на населението през 2011 г. и изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ (SILC) 2012, в което референтната година за дохода е 2011.