Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Пловдив


Ареал с център гр. Пловдив
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 554 945 544 910 544 086 544 628 543 491 542 511 542 418
Население към 31.12. - мъже 266 646 262 691 262 034 262 298 261 543 260 840 260 616
Население към 31.12. - жени 288 299 282 219 282 052 282 330 281 948 281 671 281 802
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 28 656 26 888 27 099 27 107 27 052 27 207 27 001
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 47 782 47 129 48 174 49 234 50 198 50 861 51 897
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 26 720 26 052 24 633 23 678 23 217 23 485 23 772
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 39 806 36 071 34 872 33 557 31 420 29 153 27 747
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 246 574 236 411 235 582 235 870 235 160 234 492 233 787
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 72 586 73 465 73 659 73 577 73 028 72 137 72 094
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 51 282 54 649 55 542 56 432 58 028 59 514 60 056
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 41 539 44 245 44 525 45 173 45 388 45 662 46 064
Население с българско гражданство . . 541 573 540 467 540 328 538 979 537 823
Икономически активно население - общо 258 607 231 242 243 100 . . 232 366 230 087
Икономически активно население - мъже 134 607 119 457 126 164 . . 122 277 121 954
Икономически активно население - жени 124 000 111 785 116 936 . . 110 089 108 133
Безработни лица - общо 14 417 14 338 16 392 26 155 23 736 18 075 14 984
Безработни мъже 7 787 8 391 9 174 14 811 13 809 10 433 8 592
Безработни жени 6 630 5 947 7 218 11 344 9 927 7 642 6 392
Живородени деца . 5 597 5 426 5 255 5 397 5 446 5 213
Умирания . 6 938 7 232 6 894 7 196 7 477 7 352
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 10 512 10 936 11 370 11 523 11 138 10 684 10 477
Загинали при пътни инциденти . 55 55 45 56 55 51
03.08.2018