Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Враца


град Враца
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 59 870 59 700 58 856 57 771 56 517 54 150 53 570
Население към 31.12. - мъже 28 653 29 276 28 769 28 164 27 500 26 228 25 894
Население към 31.12. - жени 31 217 30 424 30 087 29 607 29 017 27 922 27 676
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 2 779 2 564 2 476 2 306 2 204 2 123 2 139
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 5 567 5 299 5 207 5 209 5 120 5 055 4 986
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 358 3 227 3 035 2 816 2 752 2 593 2 499
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 950 2 981 2 802 2 657 2 451 2 252 2 149
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 27 727 27 465 26 929 26 169 25 376 23 765 23 214
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 9 263 9 347 9 253 9 084 8 774 8 366 8 401
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 4 359 5 361 5 680 6 006 6 284 6 414 6 561
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 2 867 3 456 3 474 3 524 3 556 3 582 3 621
Население с българско гражданство . . 59 487 58 626 57 525 56 261 53 882
Икономически активно население - общо 29 724 28 897 27 917 . . 23 358 21 561
Икономически активно население - мъже 15 312 14 688 14 686 . . 12 377 11 585
Икономически активно население - жени 14 412 14 209 13 231 . . 10 981 9 976
Безработни лица - общо 2 711 3 202 3 302 3 817 3 095 2 351 1 960
Безработни мъже 1 613 1 880 1 968 2 209 1 848 1 347 1 127
Безработни жени 1 098 1 322 1 334 1 608 1 247 1 004 833
Живородени деца . 485 440 402 428 395 451
Умирания . 719 762 616 732 739 702
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 1 674 1 591 1 535 1 435 1 412 1 390
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 429 605 661 774 867 1 033
Загинали при пътни инциденти . 6 4 4 12 6 9
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 16 836 29 296 44 103 45 734 48 882 64 430
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 11 12 12 12 14 14
03.08.2018