Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Велико Търново


град Велико Търново
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 67 214 68 735 68 871 68 984 68 676 68 320 68 478
Население към 31.12. - мъже 31 426 32 666 32 721 32 801 32 676 32 508 32 611
Население към 31.12. - жени 35 788 36 069 36 150 36 183 36 000 35 812 35 867
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 201 2 980 3 095 3 111 3 158 3 206 3 252
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 4 906 4 813 4 946 5 148 5 297 5 505 5 670
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 236 3 222 2 925 2 868 2 772 2 804 2 822
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 573 8 937 8 607 7 858 6 931 5 763 4 919
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 32 037 29 823 30 004 30 427 30 773 31 218 31 718
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 9 390 9 724 9 688 9 583 9 361 9 156 9 124
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 4 899 5 666 5 998 6 304 6 678 6 916 7 147
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 2 972 3 570 3 608 3 685 3 706 3 752 3 826
Население с българско гражданство . . 68 253 68 361 68 504 68 209 67 845
Икономически активно население - общо 32 448 35 356 31 118 . . 27 570 26 706
Икономически активно население - мъже 16 498 17 504 15 953 . . 14 618 14 309
Икономически активно население - жени 15 950 17 852 15 165 . . 12 952 12 397
Безработни лица - общо 3 455 3 943 4 300 4 969 4 308 3 829 3 207
Безработни мъже 1 961 2 179 2 516 2 917 2 512 2 204 1 856
Безработни жени 1 494 1 764 1 784 2 052 1 796 1 625 1 351
Живородени деца . 666 659 666 643 648 685
Умирания . 667 685 653 677 686 674
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 1 544 1 688 1 561 1 613 1 573 1 520
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 26 037 28 163 16 314 15 337 14 109 13 596
Загинали при пътни инциденти . 12 10 11 6 8 10
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 114 283 153 384 166 002 137 268 139 432 164 366
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 15 16 17 24 25 25
03.08.2018