Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Благоевград


град Благоевград
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 70 259 70 656 70 562 70 583 70 293 69 610 69 567
Население към 31.12. - мъже 33 554 33 674 33 671 33 709 33 423 33 020 32 951
Население към 31.12. - жени 36 705 36 982 36 891 36 874 36 870 36 590 36 616
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 660 3 366 3 390 3 375 3 443 3 506 3 525
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 5 778 5 516 5 729 5 893 6 034 6 139 6 289
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 652 3 477 2 981 2 847 2 732 2 734 2 722
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 631 8 288 7 818 6 960 5 947 4 838 3 913
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 33 735 31 852 31 991 32 333 32 618 32 588 32 886
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 9 240 9 589 9 813 9 948 9 939 9 830 9 807
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 4 578 5 124 5 317 5 623 5 887 6 207 6 592
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 2 985 3 444 3 523 3 604 3 693 3 768 3 833
Население с българско гражданство . . 69 658 69 330 69 200 68 937 68 277
Икономически активно население - общо 35 300 33 993 33 320 . . 29 212 27 867
Икономически активно население - мъже 17 915 16 944 16 933 . . 15 260 14 816
Икономически активно население - жени 17 385 17 049 16 387 . . 13 952 13 051
Безработни лица - общо 3 194 3 814 3 965 4 644 3 820 2 969 2 566
Безработни мъже 1 883 2 191 2 289 2 606 2 264 1 664 1 449
Безработни жени 1 311 1 623 1 676 2 038 1 556 1 305 1 117
Живородени деца . 712 728 643 747 745 717
Умирания . 585 661 596 705 668 660
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 1 841 1 917 1 962 1 885 1 815 1 809
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 13 762 13 466 13 940 13 422 12 397 11 149
Загинали при пътни инциденти . 4 6 5 3 8 4
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 35 649 41 920 31 529 43 936 51 870 57 963
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 16 16 16 21.5 23 23
03.08.2018