Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Пазарджик


град Пазарджик
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 74 850 71 437 71 195 70 728 70 321 69 384 68 963
Население към 31.12. - мъже 35 984 34 783 34 602 34 302 34 045 33 524 33 303
Население към 31.12. - жени 38 866 36 654 36 593 36 426 36 276 35 860 35 660
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 974 3 635 3 678 3 683 3 649 3 541 3 463
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 089 6 706 6 769 6 927 6 980 7 087 7 208
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 876 3 521 3 320 3 111 3 162 3 111 3 107
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 5 339 4 105 3 863 3 612 3 294 2 971 2 797
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 34 614 32 434 32 080 31 560 30 995 30 209 29 644
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 134 10 109 10 235 10 322 10 312 10 169 10 300
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 5 825 6 554 6 721 6 938 7 220 7 538 7 599
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 3 999 4 373 4 529 4 575 4 709 4 758 4 845
Население с българско гражданство . . 71 122 70 845 70 265 69 813 68 857
Икономически активно население - общо 37 247 31 962 34 208 . . 30 149 29 146
Икономически активно население - мъже 19 487 16 799 17 999 . . 15 866 15 361
Икономически активно население - жени 17 760 15 163 16 209 . . 14 283 13 785
Безработни лица - общо 3 950 3 896 3 823 3 992 3 413 2 769 2 086
Безработни мъже 2 151 2 278 2 326 2 425 1 992 1 568 1 124
Безработни жени 1 799 1 618 1 497 1 567 1 421 1 201 962
Живородени деца . 727 709 717 691 663 612
Умирания . 814 815 817 837 836 850
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 1 437 1 559 1 569 1 484 1 444 1 450
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 0 0 0 0 0 0
Загинали при пътни инциденти . 14 7 26 11 15 8
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 18 972 25 472 25 364 25 854 34 145 34 871
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 14 15 15 15.5 17 17
03.08.2018