Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Ямбол


град Ямбол
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 75 742 73 268 72 778 72 159 71 561 70 224 69 542
Население към 31.12. - мъже 36 541 35 706 35 466 35 143 34 803 34 117 33 750
Население към 31.12. - жени 39 201 37 562 37 312 37 016 36 758 36 107 35 792
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 018 3 602 3 626 3 657 3 661 3 551 3 486
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 385 7 057 7 144 7 183 7 110 7 111 7 175
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 364 3 835 3 520 3 356 3 368 3 358 3 304
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 5 417 4 098 3 955 3 651 3 553 3 243 2 994
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 33 643 31 937 31 505 31 057 30 512 29 682 29 052
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 872 11 344 11 408 11 169 10 947 10 655 10 646
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 5 778 6 588 6 722 7 102 7 380 7 535 7 811
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 265 4 807 4 898 4 984 5 030 5 089 5 074
Население с българско гражданство . . 72 993 72 485 71 842 71 215 69 843
Икономически активно население - общо 37 362 33 854 34 504 . . 31 101 29 940
Икономически активно население - мъже 19 691 18 070 18 280 . . 16 644 16 064
Икономически активно население - жени 17 671 15 784 16 224 . . 14 457 13 876
Безработни лица - общо 3 999 3 946 3 896 4 062 3 523 2 851 2 135
Безработни мъже 2 193 2 320 2 383 2 486 2 079 1 642 1 173
Безработни жени 1 806 1 626 1 513 1 576 1 444 1 209 962
Живородени деца . 759 759 791 688 631 649
Умирания . 873 930 822 907 949 901
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 1 471 1 455 1 576 1 456 1 446 1 451
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 551 733 827 872 796 791
Загинали при пътни инциденти . 3 3 1 1 3 1
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 34 640 35 767 34 814 52 848 42 906 40 002
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 13 13 13 14 15 15
03.08.2018