Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Перник


град Перник
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 77 879 79 169 78 371 77 382 76 247 74 824 74 110
Население към 31.12. - мъже 37 074 38 347 37 924 37 372 36 787 36 011 35 651
Население към 31.12. - жени 40 805 40 822 40 447 40 010 39 460 38 813 38 459
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 642 3 607 3 519 3 440 3 246 3 067 3 058
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 6 188 6 302 6 467 6 515 6 609 6 693 6 744
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 782 3 570 3 283 3 086 3 013 3 034 3 009
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 901 3 543 3 359 3 236 3 070 2 882 2 773
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 35 575 35 970 35 332 34 609 33 728 32 612 31 842
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 11 285 11 929 12 017 12 015 11 842 11 522 11 584
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 6 912 7 862 7 992 8 121 8 382 8 729 8 804
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 594 6 386 6 402 6 360 6 357 6 285 6 296
Население с българско гражданство . . 78 906 78 070 77 060 75 915 74 480
Икономически активно население - общо 38 699 38 512 37 810 . . 34 035 32 766
Икономически активно население - мъже 20 179 19 513 19 902 . . 18 006 17 358
Икономически активно население - жени 18 520 18 999 17 908 . . 16 029 15 408
Безработни лица - общо 4 138 4 187 4 225 4 395 3 786 3 068 2 304
Безработни мъже 2 235 2 439 2 568 2 668 2 218 1 751 1 253
Безработни жени 1 903 1 748 1 657 1 727 1 568 1 317 1 051
Живородени деца . 659 645 611 600 564 639
Умирания . 536 520 554 1 092 1 107 1 080
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 1 415 1 557 1 548 1 519 1 434 1 442
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 195 310 364 294 216 40
Загинали при пътни инциденти . 3 7 4 6 3 5
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 17 579 5 461 5 610 15 198 13 897 15 093
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 17 18 18 20 20 20
03.08.2018