Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Варна


град Варна
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 321 692 334 781 334 744 335 819 335 949 334 466 335 177
Население към 31.12. - мъже 155 824 162 589 162 598 163 028 163 011 162 072 162 170
Население към 31.12. - жени 165 868 172 192 172 146 172 791 172 938 172 394 173 007
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 19 437 17 739 17 719 17 545 17 255 16 874 16 644
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 28 256 28 132 28 974 30 027 31 095 31 989 33 057
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 14 376 14 361 13 598 13 335 13 459 13 725 13 803
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 21 456 24 502 22 933 21 108 18 887 16 937 15 786
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 152 225 155 603 155 820 157 062 157 652 157 123 157 032
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 42 236 44 169 43 918 43 328 42 757 41 519 41 330
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 25 457 29 298 30 393 31 738 32 888 34 075 35 004
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 18 249 20 977 21 389 21 676 21 956 22 224 22 521
Население с българско гражданство . . 331 563 331 232 331 102 330 359 328 392
Икономически активно население - общо 163 372 160 087 167 387 . . 149 691 149 061
Икономически активно население - мъже 85 397 83 845 87 420 . . 78 947 78 910
Икономически активно население - жени 77 975 76 242 79 967 . . 70 744 70 151
Безработни лица - общо 10 524 10 723 12 984 13 502 11 821 8 863 7 370
Безработни мъже 5 677 6 357 7 246 7 507 6 897 5 129 4 190
Безработни жени 4 847 4 366 5 738 5 995 4 924 3 734 3 180
Живородени деца . 3 633 3 327 3 265 3 385 3 138 3 227
Умирания . 3 205 3 356 3 472 3 508 3 613 3 691
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 7 161 7 500 7 663 7 790 7 534 7 432
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 34 698 33 181 32 244 31 354 30 692 27 471
Загинали при пътни инциденти . 15 11 13 24 19 19
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 3 682 241 4 165 920 4 316 310 4 053 534 4 097 665 5 059 435
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 24 25 25 42 42 48
03.08.2018