Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Пловдив


град Пловдив
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 347 611 338 184 339 129 341 041 341 567 341 625 343 424
Население към 31.12. - мъже 165 477 161 336 161 710 162 664 162 776 162 560 163 208
Население към 31.12. - жени 182 134 176 848 177 419 178 377 178 791 179 065 180 216
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 19 231 17 390 17 794 18 076 18 248 18 479 18 298
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 29 886 28 691 29 548 30 459 31 504 32 308 33 564
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 16 132 15 885 14 966 14 539 14 225 14 422 14 809
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 26 620 24 019 23 303 22 354 20 727 19 020 18 011
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 162 589 152 886 152 842 153 632 153 658 153 340 153 739
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 44 777 45 137 45 304 45 336 45 119 44 477 44 429
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 27 417 30 469 31 414 32 290 33 526 34 717 35 341
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 20 959 23 707 23 958 24 355 24 560 24 862 25 233
Население с българско гражданство . . 335 355 336 080 337 435 337 916 337 923
Икономически активно население - общо 176 322 158 762 165 837 . . 151 373 151 270
Икономически активно население - мъже 90 341 80 940 84 839 . . 78 156 78 449
Икономически активно население - жени 85 981 77 822 80 998 . . 73 217 72 821
Безработни лица - общо 11 433 11 130 12 986 13 534 11 947 8 874 7 411
Безработни мъже 6 053 6 485 7 110 7 386 6 868 5 049 4 143
Безработни жени 5 380 4 645 5 876 6 148 5 079 3 825 3 268
Живородени деца . 3 800 3 611 3 454 3 560 3 631 3 426
Умирания . 3 615 3 822 3 752 3 942 3 985 4 087
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 7 160 7 548 7 670 7 352 7 113 6 971
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 42 880 39 717 39 502 41 090 39 310 37 396
Загинали при пътни инциденти . 14 11 16 15 17 19
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 308 627 327 270 357 463 403 365 432 110 483 762
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 20 21 22 20 20 20
03.08.2018