Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2018 година

Публикувано на: 15.05.2018 - 11:00

През първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица е 5.7%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.1%.

Прессъобщение
Статистическа област