Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 07.03.2018 - 16:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.6% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.

Прессъобщение