Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2017 година (експресни оценки)

Публикувано на: 14.02.2018 - 17:15

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.6% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

Прессъобщение